UE Projects

SIMON Sp. z o.o. realizuje projekt: „FOTELIKI” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych.

Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

 

Cel projektu: Opracowanie fotelika samochodowego z uwzględnieniem potrzeb dzieci specjalnej troski w szczególności, cierpiących na zaburzenia neurologiczne różnego typu, głównie mózgowe porażenie dziecięce skutkujące obniżonym napięciem mięśniowym.

 

Dofinansowanie projektu grantowego: 800 000 PLN

 

Logo_UERPRP.png

YMEDIA.pl